Menu
Sepetim
Başta Kayseri ve farklı illerden Çankırı tuzu adı kullanılarak Göl tuzu satılmasına müsaade eden N11, HEPSİBURADA, TRENDYOL, AMAZON gibi pazaryerlerinde kesinlikle satışımız yoktur. Çankırı'dan gelmeyen kargoları kabul etmeyiniz.

ÇANKIRI TUZU ANALİZ RAPORLARI

AŞAĞIDAKİ VERİLERİN KAYNAĞI
T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANA BİLİM DALI KASTAMONU – 2019 
Kemal EYÜBOĞLU TARAFINDAN HAZIRLANAN  YÜKSEK LİSANS TEZİDİR.  
TEZ LİNKİ: https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/100356

ÇANKIRI BÖLGESİNDEKİ KAYA TUZU MADENLERİNDEN ALINAN 45 AYRI NUMUNE ÜZERİNDE YAPILAN ANALİZ SONUÇLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Kemal Eyüboğlu Çankırı ilinde bulunan 3 farklı tuz ocağından toplamış olduğu 45 adet

kaya tuzu örneğinin ağır metal (V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Mo ve Pb) içeriklerini X-ışını

flüoresans spektrometresi kullanarak analiz etmiş ve ortalama derişimlerini sırasıyla 2,7 mg/kg,

2,3 mg/kg, 12,9 mg/kg, 504.0 mg/kg, 3,6 mg/kg, 1,9 mg/kg, 2,0 mg/kg, 0,1 mg/kg ve 1,4 mg/kg

olarak tespit ederek numunelerin içerdiği elementleri Fe> Mn > Ni > V > Cr > Zn > Cu > Se

> Mo > Co olarak sıralamıştır. Çalışmada kaya tuzu örneklerinin K, P, S, Ca ve Mg ortalama

değerleri sırasıyla 291 mg/kg, 114 mg/kg, 6162 mg/kg, 5531 mg/kg ve 1340 mg/kg olarak

10 bulunurken, Cl, I ve Br’nin ortalama değerleri sırasıyla 21976 mg/kg, 2,2 mg/kg ve 4,27 mg/kg

olarak tespit edilmiştir. Eyüboğlu bu çalışması ile kaya tuzu tüketilmesinin ağır metal açısından

herhangi bir sağlık riski oluşturmadığını ortaya koymuştur.


YUKARIDAKİ VERİLERİN KAYNAĞI
T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANA BİLİM DALI KASTAMONU – 2019 
Kemal EYÜBOĞLU TARAFINDAN HAZIRLANAN ÇANKIRI İLİNDE BULUNAN TUZ OCAKLARINDAN TOPLANAN KAYA TUZU ÖRNEKLERİNİN RADYONÜKLİT VE AĞIR METAL İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ  BAŞLIKLI YÜKSEK LİSANS TEZİDİR.  

 Danışman Doç. Dr. Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Jüri Üyesi Prof. Dr. Şeref TURHAN Jüri Üyesi Doç. Dr. Necla ÇAKMAK 

TEZ LİNKİ: https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/100356


 

ÇANKIRI KRİSTAL KAYA TUZUNUN AĞIR METAL İÇERMEDİĞİNE VE

TÜRK GIDA KODEKSİ TUZ TEBLİĞİNE UYGUN SODYUM KLORÜR İÇERDİĞİNE DAİR

ANALİZ RAPORU AŞAĞIDADIR.


 

Çankırı Kaya tuzu 250 - 300 milyon yıl önce oluşmuş çok değerli bir doğal tuzdur. Göl tuzları gibi sanayi atıkları kesinlikle bulaşmamıştır. Prof Dr. Canan Karatay , Prof Dr. Ahmet Aydın ve diğer bazı bilimsel otoriteler tarafından İçerisinde 84 mineral bulunduğu açıklanmaktadır.. aynı şekilde insan vücudu da 84 elementten ve su dan oluşmuştur. %100 doğal, rafine edilmemiş katkısız Çankırı kaya tuzunu tüketerek vücudumuzun mineral ihtiyacını kısmen buradan karşılayabiliriz.

Tuzcu Baba markalı kristal kaya tuzu ürünlerimiz 250 milyon yıl önce eski denizlerin çökmesi ile oluşmuş doğal minerallerdir. 

Denizler de doğal iyot kaynağı olduğundan , tuzlarımızda doğal iyot bulunmaktadır. 1 ton deniz suyunda 50 mg iyot vardır. ve yine 1 ton deniz suyunda 25kg da tuz vardır. Bu ölçüye göre hesapladığımızda 1kg doğal kaya tuzunda ortalama 2mg doğal iyot vardır.

Ürünlerimize fabrikasyon yöntemlerle sonradan takviye iyot ilave edilmediği için ürünlerimizde iyotsuzdur değil de iyot ilave edilmemiştir yazar.